Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Downloads
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office


Archif Print

Cynllun Fetio A Gwahardd Yr Awdurdod Diogelu Annibynnol 02/06/2010

Cyflwynwyd Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 er mwyn ymateb i argymhelliad allweddol gan Ymchwiliad Bichard, sef y dylid creu cynllun cofrestru a fyddai’n atal y bobl hynny yr ystyrir eu bod yn anaddas rhag cael mynediad at blant neu oedolion agored i niwed drwy gyfrwng eu gwaith. Yn sgil y Ddeddf cafwyd caniatâd i sefydlu’r Awdurdod Diogelu Annibynnol a chyflwyno gwell Cynllun Fetio a Gwahardd, sy’n galluogi gwahardd y bobl hynny y gwyddys eu bod yn anaddas rhag gweithio gyda phlant a/neu oedolion agored i niwed ar y cyfle cynharaf posibl.

Llwytho i Lawr (52kbKb) Math: PDF
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau