Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: A oes arweiniad hawdd syín manylu ar lefelauír cymwysterau chwarae a gofal y bydd fy staff eu hangen yn ein lleoliad gofal-plant?

A:

Dan amodauír safonau gofynnol cenedlaethol y mae angen i o leiaf 50% oír staff yn y lleoliad, nad ydynt yn arolygu, fod ‚ chymwysterau addas. Mae hyn yn cynnwys y person sydd yng ngofal y lleoliad. Mae angen iír person sydd yng ngofal y lleoliad fod yn meddu ar gymhwyster lefel 3, a 50% o weddill y staff o leiaf lefel 2. Maeín werth cofio bod yn rhaid iír nifer o staff cymwys fod yn uwch, lle maeír staffio ar sail gylchol, er mwyn cadwír lefel hon o gymhwyster. Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag ystod y cymwysterau priodol, gwelwch y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir ar www.cssiw.org

 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau