Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Membership
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office


Aelodaeth:

 

Mae modd ichi yn awr ddod yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids' clubs am 2014-15!

 

CYNIGION I'R CYWION CYNNAR!

 

Ymunwch (gan anfon eich taliad) erbyn 30.04.2014 i fod yn gymwys i dderbyn gostyniad y cywion cynnar - 35.00 i aelodau clybiau gofal plant all-ysgol! Bydd y gost yn cynyddu i 38.00 wedi 01.05.2014.

 

PAM DOD YN AELOD?

 

Am lai na 3.00 y mis gall eich clwb fanteisio ar y canlynol:

         Clybiau Plant Cymru Kids Clubs yw llais cenedlaethol Clybiau Gofal Plant All-Ysgol  yng Nghymru.

         Cewch arweiniad arbenigol gan Clybiau Plant Cymru Kids Clubs ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru a sicrwydd ansawdd, ynghyd phob agwedd arall ar y ddarpariaeth o Glybiau Gofal Plant All-Ysgol. Cefnogaeth gan eich swyddfa ranbarthol, syn rhoi arweiniad ar faterion gofal plant a busnes.

         Cyrsiau hyfforddi di-dl neu am bris gostyngol, ynghyd chymwysterau i staff a rheolwyr Clybiau All-Ysgol.*    Prynwch Weithdy Clwb gennym am bris gostyngol. (Codir 50.00 ychwanegol am weithdy ar rai nad ydynt yn aelodau).

         Bwletin misol yn rhoi ffynonellau ariannu penodol (cyfeiriad e-bost yn ofynnol) ac e-ddiweddariadau rheolaidd drwyr Cyswllt Cyson.  Tm ariannu a chefnogi wrth law ich cynorthwyo i wneud ceisiadau am grantiau, a syniadau ar sut i godi arian.

         Yswiriant am bris gostyngol drwy Morton Michel arbenigwyr ar yswiriant gofal plant.

         Mynediad i dudalennau ac adnoddau arbennig i aelodau ar y we: www.clybiauplantcymru.org.  Mynediad at adnoddau a syniadau am weithgaredau yn ddi-dl drwy ein cyfrifon Facebook a Pinterest.

         Tanysgrifiad ir newyddlen chwarterol, Y Bont  YN DDI-DL graddfeydd gostyngol am hysbysebu a chyhoeddiadau achlysurol yn  DDI-DL neu am bris gostyngol.

         Hysbysebu am staff ich clwb ar ein gwefan YN DDI-DL ddim ond drwy e-bostio recruitment@clybiauplantcymru.org

         Teganau/cyfarpar am bris gostyngol drwy Stepping Stones

         Hyrwyddiad ich clwb yn ddi-dl drwyr cyfleuster Chwiliwr Clwb ar wefan Clybiau Plant Cymru Kids Clubs.

 

 

*  dynodir yma yr hyn sydd ar gael i aelodau Clybiau Gofal Plant All-Ysgol YN UNIG. Gwelwch y ffurflen gais berthnasol syn nodir manteision sydd ar gael i bob math o aelod.  

Os hoffech ddod yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, gofynnwn i chi lawrlwythor ffurflen gais briodol, ai dychwelyd, ynghyd ch taliad, ir Swyddfa Genedlaethol.  Neu os hoffech dderbyn ffurflen gais yn y post, ffoniwch 029 2074 1000 neu e-bostiwch membership@clybiauplantcymru.org

Ffurflen Gais Aelodaeth 2014-15: I Glybiau Gofal-Plant All Ysgol [PDF - 944KB] - Download
Ffurflen Aml-ddarparwyr (i hyd at 5 clwb fesul sir)[ - ] - Download
Aelodaeth Gysylltiol: 2014-15 gwsanaethau uniongyrchol[ - ] - Download
Aelodaeth Gysylltiol: 2014-15awdurdodau lleol/cefnogwyr[ - ] - Download


You will need Acrobat Reader to view downloaded files from this page.
Click here to get a free copy of Acrobat Reader.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau