Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 10 o 12
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Digwyddiad Rhwydwaith RBS - Chwarae'n Cyfri
Book Now

13 January 2015 - 13 January 2015
Caban y Faenol Penrhosgarnedd Bangor Gwynedd
LL67 2NN|

Digwyddiad Rhwydwaith RBS - Cyfrifon yn Cyfri
Book Now

13 January 2015 - 13 January 2015
Caban y Faenol Penrhosgarnedd Bangor Gwynedd
LL67 2NN

Cael Risg yn Iawn
Book Now

17 January 2015 - 17 January 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Gwobr CACHE L2 mewn Gwaith Chwarae QCF
Book Now

20 January 2015 - 10 March 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor
LL57 2NN

Digwyddiad Rhwydwaith RBS - Chwarae'n Cyfri
Book Now

21 January 2015 - 21 January 2015
Canolfan Deulu Oaktree Ffordd Las Y Rhyl Sir Ddinbych
LL28 2DY

Digwyddiad Rhwydwaith RBS - Cyfrifon yn Cyfri
Book Now

21 January 2015 - 21 January 2015
Canolfan Deulu Oaktree Ffordd Las Y Rhyl Sir Ddinbych
LL28 2DY

Cymorth Cyntaf Pediatrig L2 un diwrnod
Book Now

24 January 2015 - 24 January 2015
Canolfan Ebenezer Bridge Street Llangefni Ynys Mn
LL77 7PM

Cefnogi Perthnasau Cadarnhaol
Book Now

31 January 2015 - 31 January 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Digwyddiad Rhwydwaith RBS - Cyfrifon yn Cyfri
Book Now

04 February 2015 - 04 February 2015
Canolfan Adnoddau Parc Llai Sgwr y Farchnad Llai Wrecsam
LL12 0SA

Digwyddiad Rhwydwaith RBS - Chwarae'n Cyfri
Book Now

04 February 2015 - 04 February 2015
Canolfan Adnoddau Parc Llai Sgwr y Farchnad Llai Wrecsam
LL12 0SA
1 i 10 o 12
Free Membership