Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 8 o 8
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Diogelwch a Lles Plant
Book Now

16 March 2015 - 23 March 2015
Canolfan Westwood Stryd y Tabernacl Bwcle Sir y Fflint
CH7 2JT

Hyfforddiant Sylfaenol mewn Diogelu Cymru Cyfan
Book Now

21 April 2015 - 28 April 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Arferion Adlewyrchol
Book Now

12 May 2015 - 19 May 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Hawliau a Chyfranogaeth Plant
Book Now

02 June 2015 - 09 June 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Cael Risg yn Iawn
Book Now

23 June 2015 - 30 June 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2EN

Cefnogi Perthnasau Cadarnhaol
Book Now

08 September 2015 - 15 September 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Cyfle Cyfartal ac Egwyddorion Anwahaniaethol i Fannau Chwarae
Book Now

22 September 2015 - 29 September 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL7 2NN

Datblygu eich Arferion Gwaith Chwarae eich Hun ac Arferion Tim
Book Now

13 October 2015 - 20 October 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwyendd
LL57 2NN
1 i 8 o 8
Free Membership