Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 10 o 22
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Ffrindiau Iach
Book Now

17 May 2014 -
Happy Days Plas Pentwyn Castle Road Coedpoeth Wrecsam
LL11 3NA

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle L2 (QCF)
Book Now

07 June 2014 -
Clwb Ôl-Ysgol Princess Road 6 Princess Road Hen Golwyn Bae Colwyn
Ll29 9PS

Cymorth C ntaf yn y Gweithle L2 (QCF)
Book Now

14 June 2014 - 14 June 2014
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
L57 2NN

Blas ar Chwarae
Book Now

18 June 2014 -
Eglwys y Groes Maesgeirchen Bangor Gwynedd
LL57 1LT

Parth Diwylliant
Book Now

20 June 2014 -
Canolfan Gymunedol Tan y Marian Swn y Don Hen Golwyn Bae Colwyn
LL29 9LL

Hyfforddiant I-Pad
Book Now

21 June 2014 - 21 June 2014
Canolfan Hamdden Arfon Ffordd Bethel Caernarfon Gwynedd
LL55 1DU

Chwarae Allan gyda'r Elfennau
Book Now

21 June 2014 - 21 June 2014
Caban y Faenol Ysgol Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Diogelwch a Lles Plant
Book Now

05 July 2014 -
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Hyrwyddo a Chefnogi Perthnasau Cadarnhaol
Book Now

10 September 2014 - 17 September 2014
Canolfan Westwood Bwcle Sir y Fflint
CH7 2JT

Chwarae Allan gyda'r Elfennau
Book Now

13 September 2014 - 13 September 2014
Ysgol Hendre Ffordd Eryri Segontiwm Caernarfon
LL55 2SE
1 i 10 o 22
Free Membership