Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 5 o 5
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Gweithdy Chwarae'n Rhydd i Weithwyr Chwarae
Book Now

18 January 2016 - 18 January 2016
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Gweithdy Gweithwyr Chwarae - Dim ond Dwr
Book Now

26 January 2016 - 26 January 2016
Feed My Lambs Ffordd yr Ysgol Caernarfon Gwynedd
LL55 2AP

Help! Dwi'n cael fy Herio
Book Now

30 January 2016 - 30 January 2016
Clwb Ol-Ysgol Princess Road 6 Princess Road Hen Golwyn BAE COLWYN
LL29 9PS

Gweithdy Dim ond Actio i Weithwyr Chwarae
Book Now

08 February 2016 - 08 February 2016
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Gweithdy Gweithwyr Chwarae - Pwlis a Phethma
Book Now

23 February 2016 - 23 February 2016
Feed my Lambs Ffordd yr Ysgol Caernarfon Gwynedd
LL55 2AP
1 i 5 o 5
Free Membership