Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 5 o 5
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Dyfarniad CACHE Lefel 3 mewn Trawsnewid i Waith Chwarae (o'r Blynyddoedd Cynnar)(QCF)
Book Now

20 March 2017 - 17 July 2017
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Colwyn Bay Conwy
LL29 8HT

BAE : Y Farchnad
Book Now

19 July 2017 - 19 July 2017
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor Gwynedd
LL57 2NN

BAE : Materion Ariannol
Book Now

20 July 2017 - 20 July 2017
Caban y Faenol, Ysgol y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Dyfaraniad Lefel 3 CACHE mewn Trawsnewid i Waith Chwarae (o'r Blynyddoedd Cynnar) (QCF)
Book Now

04 September 2017 - 22 January 2018
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Dyfarniad Lefel 3 CACHE mewn Trawsnewid i Waith Chwarae (o'r Blynyddoedd Cynnar)(QCF)
Book Now

29 January 2018 - 25 June 2018
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT
1 i 5 o 5
Free Membership