Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 10 o 14
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Arferion Adlewyrchol
Book Now

12 May 2015 - 19 May 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan
Book Now

23 May 2015 - 23 May 2015
Canolfan Westwood Stryd y Tabernacl Bwcle Sir y Fflint
CH7 2JT

Hawliau a Chyfranogaeth Plant
Book Now

02 June 2015 - 09 June 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Gweithdy Cyfrifon yn Cyfri i Weithwyr Chwarae
Book Now

15 June 2015 - 15 June 2015
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Cael Risg yn Iawn
Book Now

23 June 2015 - 30 June 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2EN

Gweithdy Dim ond Dwr i Weithwyr Chwarae
Book Now

06 July 2015 - 06 July 2015
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Dyfarniad L2 CACHE mewn Gwaith Chwarae (QCF)(NVQ)
Book Now

02 September 2015 - 02 September 2015
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Cefnogi Perthnasau Cadarnhaol
Book Now

08 September 2015 - 10 September 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Gweithdy Chwarae Heriol i Weithwyr Chwarae
Book Now

09 September 2015 - 09 September 2015
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Cyfle Cyfartal ac Egwyddorion Anwahaniaethol i Fannau Chwarae
Book Now

22 September 2015 - 29 September 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL7 2NN
1 i 10 o 14
Free Membership