Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 6 o 6
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Same Stripes Different Ways
Book Now

06 February 2017 - 06 February 2017
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Same Stripes Different Ways
Book Now

13 February 2017 - 13 February 2017
Gwesty'r Bull Sgwar Bwcle Llangefni Ynys Mon
LL77 7LR

Same Stripes Different Ways
Book Now

15 February 2017 - 15 February 2017
Canolfan Oaktree Ffordd Las Y Rhyl Sir Ddinbych
LL18 3DY

Same Stripes Different Ways
Book Now

27 February 2017 - 27 February 2017
Canolfan Westwood Stryd y Tabernacl Bwcle Sir y Fflint
CH7 2JT

Same Stripes Different Ways
Book Now

06 March 2017 - 06 March 2017
Llyfrgell Wrecsam Ffordd Rhos-ddu Wrecsam Wrecsam
LL11 1AU

Dyfarniad CACHE Lefel 3 mewn Trawsnewid i Waith Chwarae (o'r Blynyddoedd Cynnar)(QCF)
Book Now

20 March 2017 - 17 July 2017
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Colwyn Bay Conwy
LL29 8HT
1 i 6 o 6
Free Membership