Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 10 o 11
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Gweithdy Chwarae Heriol i Weithwyr Chwarae
Book Now

09 September 2015 - 09 September 2015
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Cyfle Cyfartal ac Egwyddorion Anwahaniaethol i Fannau Chwarae
Book Now

22 September 2015 - 29 September 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL7 2NN

Datblygu eich Arferion Gwaith Chwarae eich Hun ac Arferion Tim
Book Now

13 October 2015 - 20 October 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwyendd
LL57 2NN

Gweithdy Pwlis a Phethma i Weithwyr Chwarae
Book Now

09 November 2015 - 09 November 2015
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Hyfforddiant mewn Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan
Book Now

21 November 2015 - 21 November 2015
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
Ll29 8HT

Gweithdy Chwarae Crefftus i Weithwyr Chwarae
Book Now

30 November 2015 - 30 November 2015
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Hyfforddiant mewn Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan
Book Now

05 December 2015 -
Feed My Lambs Ffordd yr Ysgol Caernarfon Gwynedd
LL55 2AP

Gweithdy Chwarae'n Rhydd i Weithwyr Chwarae
Book Now

18 January 2016 - 18 January 2016
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Gweithdy Gweithwyr Chwarae - Dim ond Dwr
Book Now

26 January 2016 - 26 January 2016
Feed My Lambs Ffordd yr Ysgol Caernarfon Gwynedd
LL55 2AP

Gweithdy Dim ond Actio i Weithwyr Chwarae
Book Now

08 February 2016 - 08 February 2016
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT
1 i 10 o 11
Free Membership