Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 10 o 17
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Cael Risg yn Iawn
Book Now

04 October 2014 -
Canolfan Westwood Stryd y Tabernacl Bwcle Sir y Fflint
CH7 2JT

Cwrs Undydd Cymorth Cyntaf Brys Pediatrig
Book Now

11 October 2014 - 11 October 2014
Feed My Lambs Ffordd yr Ysgol Caernarfon Gwynedd
LL55 2P

Ffrindiau Iach
Book Now

18 October 2014 -
Y Plas Ffordd Aberystwyth Machynlleth Powys
SY20 8ER

Cyfle Cyartal ac Arferion Anwahaniaethol
Book Now

01 November 2014 - 01 November 2014
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Cyfle Cyfartal ac Arferion Anwahaniaethol
Book Now

03 November 2014 - 06 November 2014
Canolfan Deulu Gogledd Sir Fflint Wledig Nannt y Gro Gronant Sir y Fflint
LL19 9YP

Arferion Adlewyrchol
Book Now

12 November 2014 - 19 November 2014
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Bae Colwyn Conwy
LL29 8HT

Diogelwch a Lles Plant
Book Now

29 November 2014 - 29 November 2014
Feed My Lambs Ffordd yr Ysgol Caernarfon Gwynedd
LL55 2AP

Digwyddiad Rhwydwaith RBS - Cyfrifon yn Cyfri
Book Now

13 January 2015 - 13 January 2015
Caban y Faenol Penrhosgarnedd Bangor Gwynedd
LL67 2NN

Digwyddiad Rhwydwaith RBS - Chwarae'n Cyfri
Book Now

13 January 2015 - 13 January 2015
Caban y Faenol Penrhosgarnedd Bangor Gwynedd
LL67 2NN|

Cael Risg yn Iawn
Book Now

17 January 2015 - 17 January 2015
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN
1 i 10 o 17
Free Membership