Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 10 o 22
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Hyrwyddo a Chefnogi Perthnasau Cadarnhaol
Book Now

10 September 2014 - 17 September 2014
Canolfan Westwood Bwcle Sir y Fflint
CH7 2JT

Chwarae Allan gyda'r Elfennau
Book Now

13 September 2014 - 13 September 2014
Ysgol Hendre Ffordd Eryri Segontiwm Caernarfon
LL55 2SE

Cael Risg yn Iawn
Book Now

16 September 2014 - 23 September 2014
Feed my Lambs Ffordd yr Ysgol Caernarfon Gwynedd
LL55 2AP

Hyrwyddo a Chefnogi Perthnasau Cadarnhaol
Book Now

24 September 2014 - 01 October 2014
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive Colwyn Bay Conwy
Ll28 8HT

Ffrindiau Iach
Book Now

27 September 2014 -
Canolfan Westwood Stryd y Tabernacl Bwcle Sir y Fflint
CH7 2JT

Cael Risg yn Iawn
Book Now

04 October 2014 -
Canolfan Westwood Stryd y Tabernacl Bwcle Sir y Fflint
CH7 2JT

Cwrs Undydd Cymorth Cyntaf Brys Pediatrig
Book Now

11 October 2014 - 11 October 2014
Feed My Lambs Ffordd yr Ysgol Caernarfon Gwynedd
LL55 2P

Ffrindiau Iach
Book Now

18 October 2014 -
Y Plas Ffordd Aberystwyth Machynlleth Powys
SY20 8ER

Cyfle Cyartal ac Arferion Anwahaniaethol
Book Now

01 November 2014 - 01 November 2014
Caban y Faenol Ysgol y Faenol Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd
LL57 2NN

Cyfle Cyfartal ac Arferion Anwahaniaethol
Book Now

03 November 2014 - 06 November 2014
Canolfan Deulu Gogledd Sir Fflint Wledig Nannt y Gro Gronant Sir y Fflint
LL19 9YP
1 i 10 o 22
Free Membership