Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Search Clubs
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Cliciwch ar y map i ddod o hyd i glybiau yn eich ardal chi, neu ddefnyddiwch y dolenni ar y dde.

 
Isle of Anglesey / Ynys Môn Wrexham / Wrecsam Flintshire / Sir y Fflint Denbighshire / Sir Ddinbych Conwy Gwynedd Ceredigion Powys Monmouthshire / Sir Fynwy Newport / Casnewydd Cardiff / Caerdydd Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg Torfaen / Tor-faen Blaenau Gwent Caerphilly / Caerffili Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful Rhondda Cynon Taff / Rhondda Cynon Tâf Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot Swansea /Abertawe Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire / Sir Benfro

Enw’r sir

Ynys Môn
Blaenau Gwent
Pen-y-Bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Merthyr Tydful
Sir Fynwy
Castell Nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Tâf
Abertawe
Tor-faen
Bro Morgannwg
Wrecsam
 
Canlyniadau’r chwiliad am: Bridgend - cliciwch ar enw’r clwb am fanylion.
 
Tref Enw’r Clwb
Abercenfig Playworks - St.Roberts
Aberkenfig Simply Out Of School Aberkenfig
Brackla Chunk Monkeys Nursery
Brackla Playworks - Archdeacon
Brackla Simply out of School Tremains
Brakla Clwb Bananas Bro Ogwr
Bridgend Acorns to Oaks
Bridgend Bizzi Kids Club
Bridgend Bridgend College Day Nursery
Bridgend Bridgend Out of School
Bridgend Little Stars Daycare
Bridgend Maes Yr Haul ASC
Bridgend Simply Out of School Tondu
Broadlands Just learning Nursery ASC
Broadlands Just learning Nursery BC
Broadlands Just learning Nursery HC
Bryntirion Llangewydd Juniors Club
Caerau Noddfa Chapel Holiday Club
Coity Coity After School Club
Dan-y-graig, Porthcawl The Burrows Day Care Nursery ASC
Laleston Sunshine Kidz
Maesteg Little Acorns Day Care Nursery Ltd
Maesteg Playdays School Club
Measteg Nantyffyllon After School Club
Merthyr Road Y Bont After School Club
North Cornelly Clwb Allysgol Corneli Sger Out of School Club
Ogmore-by-sea Time Out Litchard
Pencoed Time Out @ Dexters Farm
Porthcawl Little Footsteps Nursery
Porthcawl Little Footsteps Nursery (South Road)
Porthcawl Portcawl YMCA After School Club
Porthcawl Porthcawl YMCA After School Club
Porthcawl The Burrows Day Care Nursery BC
Porthcawl The Burrows Day Care Nursery HC
Pyle KPC Youth
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau