Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Vacancies
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office


Chwiliwch Swyddi Gwag

1 i 5 o 5

Position Location
Gweithiwr Cefnogi, Sir Benfro - Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs (cyf: SW/PEM/06/16), Nid yw'r swydd wedi ei lleoli mewn swyddfa, ond bydd gofyn ymweld ‚ír swyddfa yn Cross Hands yn ogystal ‚ Chlybiau Gofal Plant All-ysgol ar draws Sir Benfro.
Swyddog Hyfforddi, De-ddwyrain Cymru, , Tŷír Bont, Ffordd yr Orsaf, Llanisien, Caerdydd, CF14 5UW
Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, Casnewydd - Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs (Ref: CBDO/NEW/06/16/MC, Tŷír Bont, Ffordd yr Orsaf, Llanisien, Caerdydd, CF14 5UW
Gwetihiwr Cefnogi, Conwy - Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs (cyf: SW/CON/06/16), 19 Princes Drive, Bae Colwyn, Conwy LL29 8HT
Gweithiwr Chwarae Llanw, Deganwy, Conwy

1 i 5 o 5
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau