Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
Search Clubs
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
Click on the map to find clubs in your region, or use the links on the right.
 
Isle of Anglesey / Ynys Môn Wrexham / Wrecsam Flintshire / Sir y Fflint Denbighshire / Sir Ddinbych Conwy Gwynedd Ceredigion Powys Monmouthshire / Sir Fynwy Newport / Casnewydd Cardiff / Caerdydd Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg Torfaen / Tor-faen Blaenau Gwent Caerphilly / Caerffili Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful Rhondda Cynon Taff / Rhondda Cynon Tâf Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot Swansea /Abertawe Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire / Sir Benfro

County name

Anglesey
Blaenau Gwent
Bridgend
Caerphilly
Cardiff
Carmarthenshire
Ceredigion
Conwy
Denbighshire
Flintshire
Gwynedd
Merthyr Tydfil
Monmouthshire
Neath Port Talbot
Newport
Pembrokeshire
Powys
Rhondda Cynon Taf
Swansea
Torfaen
Vale of Glamorgan
Wrexham
 
Search results for: Conwy - click on the club name for details
 
Town Club name
Abergele Abergele Leisure Centre
Abergele Chwarae Teg Kids Club
Abergele Clwb Gofal Betws
Abergele Clwb Talhaiarn
Abergele Clwb Y Morfa
Colnwy First Steps Day Nursery
Colwyn Princess Road After School Club Ltd
Colwyn Bay Autism Initiatives Holiday Club Conwy
Colwyn Bay Clwb Bods, Clwb Ar Ol Ysgol
Colwyn Bay Kids Kamp, Conwy County Borough Council
Colwyn Bay Kidzzone
Colwyn Bay Springfield @ Llandudno
Colwyn Bay Springfield @ Pen Y Bryn / Dragon Camp
Colwyn Bay Springfield @ West End
Colwyn Bay Wyngarth Day Nursery
Conwy Clwb Llewelyn
Conwy First Steps Day Nursery
Conwy Kids Kamp - John Bright Leisure Centre
Conwy Springfield @ Conwy
Conwy Wyngarth @ Tan Y Marl
Cyfford Llandudno Meithirinfa Gymraeg Derwen Deg
Deganwy Deganwy Out Of School Club
Dolgarrog Clwb Garrog
Ffordd Gethin Clwb Tylluanod
Glan Conwy Clwb Ysgol Glan Conwy
Henryd Clwb Hwyl Henryd
Kinmel Bay Little Lambs Day Nursery
Kinmel Bay Towyn Fun Club
Llandudno Chasebell Ltd Craig-y-Don
Llandudno Chasebell LTD Morfa Rhianedd
Llandudno Chasebell LTD Morfa Rhianedd O.O.S,C
Llandudno Chwarae Teg After School Club
Llandudno Clwb Enfys (Llandudno)
Llandudno Clwb Enfys @ Maelgwn
Llandudno Clwb Plant Bodafon
Llandudno Craig-Y-Don 3 O'Clock Club
Llandudno DASC (Dyffryn After School Club)
Llanfairfechan Clwb Enfys Ltd, Llanfairfechan
Llangernyw Clwb Cernyw
Llanrwst Clwb Ar ol Ysgol Traed Bach
Llansannan Clwb Plant Llansannan
Llysfaen Cynfran After School Club
Penmaenmawr Clwb Enfys Ltd
Penrhyn Bay Wyngarth Day Nursery
Ross-On-Sea Full Day Care - Llandrillo Yn Rhos
St George Clwb Llansansior
Free Membership