Clych Meithrin Groes-Wen, Caerdydd

Dyddiad cau: 15/10/2023

Cyflog: £10.50 yr awr

Cymwysterau/profiad gofynnol: Gofal Plant a Playworks

Lleoliad y swydd: Caerdydd, CF5 2FG

Sut i ymgeisio: Am fwy o wybodaeth cysylltwch a cm.groeswen.committee@gmail.com

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall

Back to Job Board