Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar – Craig y Don Playschool, Conwy

Dyddiad cau: 05/02/2024

Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y diwrnod  ysgol

Cyflog: Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Cymwysterau / profiad gofynnol:

Hanfodol: Cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant

Dymunol: Gwaith Chwarae

Disgrifiad o’r dyletswyddau: Mae  Craig Y Don Playschool yn awyddus i recriwtio ymarferwr blynyddoedd cynnar / Gweithiwr Chwarae profiadol yn ein hysgol chwarae.

Mae’r swydd ar gael ar unwaith ac i ddechrau mae am 20 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener 11am-3pm yn ystod y tymor yn unig. Efallai y bydd potensial am oriau ychwanegol i gyflenwi yn ystod absenoldebau staff eraill ac yn ystod gwyliau ysgol (Clwb Gwyliau).

Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer y cyfle hwn fod â chymwysterau NVQ Lefel 3 mewn Gofal,  Dysg a Datblygiad Plant (neu gyfwerth) a bod yn frwdfrydig, gonest, dibynadwy, gweithgar ac yn bwysicaf oll yn barod i gael hwyl a mwynhau gweithio gyda phlant.

Rydym yn annog staff i hybu eu datblygiad proffesiynol ac mae cyllid ar gael yn aml ar gyfer hyn.

Manteision:

Parcio ar y safle, pensiwn y cwmni, amgylchedd gwych. Lleoliad cyfeillgar, wedi’i  hen sefydlu.

 Sut i ymgeisio: Anfonwch  eich cais ysgrifenedig, os gwelwch yn dda, i

i craigydonplayschool@gmail.com Gofynnir hefyd ichi ddarparu copi o’ch C.V. a 2 ganolwr.

Lleoliad y swydd: Conwy, LL30 1TE

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall.

 

Back to Job Board