Gweithiwr Chwarae Clwb Gwyliau – Clwb Plant Bronington, Wrecsam

Dyddiad cau: 14/06/2024

Oriau: 24 awr yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Iau, yn ystod Gorffennaf/Awst am 4 wythnos)  

Cyflog: Yn cyfateb â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol  

Cymwysterau / profiad gofynnol:  

Cymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae 

Cymhwyster Lefel 2 mewn Gofal Plant   

Sut i wneud cais: Anfonwch ebost os gwelwch yn dda i broningtonchildrenclub@hotmail.com  

Lleoliad y swydd: SY13 3HN, Wrecsam 

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

 Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board