Gweithiwr Chwarae – Clwb Cymer Ofal, Caerdydd

Dyddiad cau: 25/10/2023

Oriau wythnosol a gontractir: 6-16 awr yr  wythnos  

Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener  

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor, ar ôl oriau ysgol  

Cyflog: £11 yr awr; £12 yr awr i staff ag NVQ mewn Gwaith Chwarae   

Cymwysterau/profiad gofynnol:  

  • Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg. 
  • Rhaid bod â gwiriad manylach y GDG  
  • Dymunir NVQ ar Lefel 2 neu 3  mewn Gwaith Chwrae. Rhaid i chi fod yn barod i ymgymryd â hyfforddiant perthnasol.  
  • Dymunir profiad ym maes gofal plant 

Mae’r dyletswyddau dyddiol yn cynnwys: 

Mae Cymer Ofal yn gwmni gofal plant a chwarae bychan, bywiog a Chymraeg ei iaith sydd wedi ei leoli mewn 2 ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd (Ysgol Treganna yn Nhreganna ac Ysgol Hamadryad yn Grangetown).  Bydd cyfle i ennill cymhwyster NCQ  mewn Gwaith Chwarae tra’n gweithio yn Cymer Ofal. 

 Lleoliad y swydd: Caerdydd, CF11 8DG 

 Sut i ymgeisio: Ebostiwch eich CV i clwb@cymerofal.co.uk  

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

 Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board