Gweithiwr Chwarae/Dirprwy Reolwr – Clwb Ôl-ysgol Funstation, Caerdydd

Dyddiad cau: 20/10/2023

Oriau wythnosol a gontractir: 15 awr yr  wythnos  

Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener  

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor, ar ôl oriau ysgol  

Cyflog: £10.60 – £11.00 yr awr  

Cymwysterau/profiad gofynnol: Cymhwyster Lefel 3  

Mae’r dyletswyddau dyddiol yn cynnwys: Helpu’r rheolwr gyda dyletswyddau rhedeg y clwb o ddydd i ddydd  

Lleoliad y swydd: Gwaelod y Garth CF15 9HJ  

Sut i ymgeisio: Anfonwch ebost i funstationasc@gmail.com 

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

 Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board