Nyrs Feithrin Gymwysedig – Meithrinfa Plantos, Caerdydd

Dyddiad cau: 15/12/2023

Oriau  wythnosol a gontractir: 40 awr yr  wythnos 

Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener 

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol, cyn, yn ystod ac ar ôl y diwrnod ysgol.

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol +

Cymwysterau/profiad gofynnol: CCLD / CCLPD 3

Cymwysterau/profiad gofynnol: Gofal Dysg a Datblygiad Plant – CCLD / Gofal Dysg, Chwarae a Datblygiad Plant 3 [CCLPD 3]

 Disgrifiad llawn: Gofal dyddiol am blant oed 0-4.

Yn cynnwys hylendid, bwydo, gweithgareddau rhyngweithio. Gweithio fel tîm yn yr ystafell. Rydym yn awyddus i gael person llawn bywyd a brwdfrydedd, un sy’n awyddus i brofi eu hunain. Cyfle posibl am swydd fel arweinydd tîm. E-bostiwch ni gael disgrifiad swydd fwy cynhwysfawr.

 Lleoliad y swydd: Caerdydd, CF3 5XA

Sut i ymgeisio:  trwy anfon cv i info@plantos.co.uk

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall.

 

Back to Job Board