Cefnogi’r Sector Allysgol ledled Cymru (i Gydlynwyr Gofal Plant Awdurdodau Lleol)

£0.00

09 Tachwedd 2022

11:00 – 12:30

Ar-lein trwy Zoom

Nifer:

Disgrifiad

09 Tachwedd 2022

11:00 – 12:30

Ar-lein trwy Zoom

Cymhwysedd: I Gydlynwyr Gofal Plant Awdurdodau Lleol

 

Cyfle i arweinwyr gofal plant awdurdodau lleol a Chlybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gyfnewid gwybodaeth a thrafod sut orau i gefnogi’r Sector y Tu Allan i Oriau Ysgol yng Nghymru.