Mae Hawliau a Chyfranogaeth Plant

£0.00

06 Chwefror 2023 & 13 Chwefror 2023

18:15-21:15

LL11 2PD

Nifer:

Disgrifiad

06 Chwefror 2023 & 13 Chwefror 2023

18:15-21:15

LL11 2PD

Cymhwysedd: Aelodau yn unig a rhaid iddynt fod yn gweithio / yw yn sir Conwy

Cwrs dau-ddiwrnod (2 x 3 awr) i’w gynnal yn Swyddfa Ranbarthol Bae Colwyn

 

Mae Hawliau a Chyfranogaeth Plant wrth galon pawb sy’n gweithio gyda phlant. Y mae’n  hanfodol bod Gweithwyr Chwarae’n rhoi eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gyfranogaeth plant ar waith. Cyfle i ddatblygu ffyrdd newydd, pleserus, o ymgynghori a rhoi adborth wrth weithio gyda phlant.