Clwb Hwb – Cyflwyno’r Addewid Cymraeg

£0.00

22 Mawrth 2023. 1830-1930. Ar-Lein.

Nifer:

Disgrifiad

Maew’n bleser gennym eich cyflwyno i’r Addewid Cymraeg

A wnaethoch chi dicio ‘na’ i’r Cynnig Gweithiol yn eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth(DHG)? A ydych chi, neu a hoffech chi, gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eich lleoliad, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Wel, does dim rhaid edrych ymhellach, ry’n ni yma i’ch helpu!

Mae’r Addewid Cymraeg yn ffordd y gall lleoliadau Gofal Plant a Chwarae gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg a dangos eu gwaith tuag at gyrraedd y Cynnig Gweithiol (a fydd yn help o ran archwiliadau Arolygiaeth Gofal Cymru a’r DHG, mewn rhannau bychain, hawdd eu trin.

Ymunwch â ni yn ein Clwb Hwb i ddod i wybod mwy ac i ‘Groesawu’r Gymraeg’. ’

22 Mawrth 2023. 1830-1930. Ar-Leinm.