Clwb Hwb: Marchnata Hwylus 21/06/2023 18:30 – 19:30

£0.00

Gall y cyfryngau cymdeithasol a Marchnata fod yn frawychus, ond byddwn yn cyflwyno ambell i erfyn marchnata defnyddiol ac yn cynnig help i lunio, amseru a rhannu’r cynnws. Bydd tyfu’ch presenoldeb ar-lein yn gymorth i sicrhau cynaliadwyedd eich busnes. 

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio gliniadur neu gyfrifiadur i ymuno â’r wemniar  hon i’ch galluogi i wneud y gorau o’i photensial. 

Nifer:

Disgrifiad

Gall y cyfryngau cymdeithasol a Marchnata fod yn frawychus, ond byddwn yn cyflwyno ambell i erfyn marchnata defnyddiol ac yn cynnig help i lunio, amseru a rhannu’r cynnws. Bydd tyfu’ch presenoldeb ar-lein yn gymorth i sicrhau cynaliadwyedd eich busnes. 

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio gliniadur neu gyfrifiadur i ymuno â’r wemniar  hon i’ch galluogi i wneud y gorau o’i photensial.