Cynhadledd a Seremoni Wobrwyo Gofal Plant All-Ysgol 2024 Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

£0.00

Dydd Mercher 6ed Mawrth | 18:45 – 21:00
(ar-lein)

Nifer:

Disgrifiad

I gydnabod a dathlu rôl werthfawr Gweithwyr Chwarae, Gwirfoddolwyr a Rheolwyr yn cefnogi plant i chwarae a theuluoedd i ffynnu, croesawn chi i’n

Cynhadledd a Seremoni Wobrwyo Gofal Plant All-Ysgol 2024 
Dydd Mercher 6ed Mawrth (ar-lein) 

Bydd enwau enillwyr mewn 10 categori yn cael eu cyhoeddi a’u gwobrwyo, a dathlir y rhai a fydd wedi ennill cymwysterau mewn Gwaith Chwarae.

Mae’r digwyddiad rhithwir hwn yn addo noson llawn gwybodaeth gan amrywiaeth o siaradwyr gwadd, dathlu a chyfleoedd i gysylltu, ffrydio i ystafelloedd byw a swyddfeydd ledled Cymru.

Hoffem yn fawr petaech yn ymuno â ni.

Cyflwynwch eich cwestiynau i’n siaradwyr gwadd yn ein Cynhadledd a Seremoni Wobrwyo Gofal Plant All-Ysgol 2024.