Datblygu’ch Arferion Gwaith Chwarae eich Hun a’ch Arferion Tîm

£0.00

17/01/2023 & 23/01/2023

6.30pm-9.00pm

Cwrs dau-ddiwrnod (2 x 3 awr) i’w gynnal yn Swyddfa Ranbarthol Bae Colwyn.

Nifer:

Disgrifiad

17/01/2023 & 24/01/2023

6.30pm-9.00pm

Lleoliad: LL29 8HT

Cwrs dau-ddiwrnod (2 x 3 awr) i’w gynnal yn Swyddfa Ranbarthol Bae Colwyn

Cymhwysedd: Aelodau yn unig a rhaid eu bod yn gweithio / byw yng Nghonwy

Mae angen i Weithwyr Chwarae fod yn gallun myfyrio ar eu harferion a gweithio ochr yn ochr ag aelodau’r tîm. Mae’r cwrs yma’n rhoi’r sylfeini er mwyn helpu i ddatblygu Arferion Gwaith Chwarae unigol.