Diwrnodau adnewyddu Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Casnewydd 20/02/24-16/03/24

£0.00

5 ar-lein & 1 Sesiwn Wyneb yn Wyneb
Ar agor i glybiau Gofal Plant yng Nghasnewydd

Nifer:

Disgrifiad

Hoffech chi BECYN ADEILADU DEN AM DDIM, gwerth £100, i’ch clwb?  

Mae gennym gyfle gwych i chi wella eich Datblygiad Proffesiynol Parhaus [DPP] neu gael sesiwn blasu ar yr hyn yw Gwaith Chwarae. Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r holl sesiynau byddwch yn gymwys i gael Pecyn Adeiladu Den am Ddim i’ch clwb.   

Archebwch i fynychu ar-lein ac mewn sesiwn drwy ein gwefan. Bydd y cwrs yn cael ei gyflenwi trwy ar ffurf 

4 x Sesiywm 1.5 awr ar-lein  + Yna Dydd Sadwrn llawn hwyl yn Nhŷ’r Maer, Malpas Court, hwyliog  lle cewch fwynhau gyda’n Tîm Hyfforddi yn datblygu sgiliau o’r sesiynau ar-lein; 9:30yb – 1:30yh, a darperir cinio hefyd ar eich cyfer.   

Pwysigrwydd Gwaith Chwarae / Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae  

  • Nos Fawrth Chwefror 20 2024 6:30yh – 8:00yh    

Rhannau Rhydd Chwarae Cost Isel Dim Cost!   

  • Nos Fawrth 27 Chwefror 2024 6:30 yh – 8:00yh 

Ymgynghori â phlant a’u hawliau   

  • Nos Fawrth Mawrth 5 2024 6:30 yh – 8:00yh

Buddion Risg   

  • Nos Fawrth, Mawrth 12  2024 6:30 yh – 8:00yh

 

Cymhwystra- Yn agored i glybiau gofal plant yng Nghasnewydd (rhaid iddynt fod yn byw a/neu’n gweithio yn Sir Casnewydd De-ddwyrain Cymru).  

 Uchafswm o 2 aelod o staff y clwb.  Rhaid mynychu’r holl sesiynau i dderbyn y Pecyn Adeiladu Deniau Am Ddim.