L2 APP Cymell Caerdydd (L2App) Caiff y cwrs ei gyflenwi’n Gymraeg / dwyieithog – Caerdydd 30 Hyref- 1 Tachwedd

£0.00

LL2 APP Cymell Caerdydd

Caiff y cwrs ei gyflenwi’n Gymraeg / dwyieithog

Caerdydd, 30 Hyref, 31 Hyref & 1 Tachwedd

Nifer:

Disgrifiad

LL2 APP Cymell Caerdydd – Y Cwrs Cymraeg

Mae hwn yn gwrs arweiniol ardderchog i Waith Chwarae, â’i gymysgedd da o wybodaeth ymarferol a gwybodaeth yn seiliedig ar ddamcaniaethau.

Nid oes unrhyw ofynion o ran cymwysterau i gael mynediad, cyhyd â’ch bod dros 16 blwydd oed (Caiff y cwrs ei gyflenwi’n Gymraeg / dwyieithog).

Y dyfarniad hwn yw’r cymhwyster ar lefel mynediad ar gyfer symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 2 Agored Cymru mewn Gwaith Chwarae: O Egwyddorion i Arferion.

Mae’r cwrs yma ar gael i unrhyw un sy’n gweithio ym maes gofal plant; bydd angen gweithio mewn lleoliad-gwaith am 20-awr.

Mae bwrsariaeth ar gael i wneud y cwrs yma, yn amodol ar gyrraedd y gofynion.

Fe’i cynhelir yn Caerdydd, 30 Hyref, 31 Hyref & 1 Tachwedd