L2App Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae – 17 Mehefin

£0.00

Mae’r cwrs hwn ar gael i unrhyw un sy’n gweithio ym maes gofal plant ym Mro Morgannwg, Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy.

17 Mehefin- 22 Gorffennaf

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs cyflwyno ardderchog i Waith Chwarae, yn cynnwys cymysgedd da o wybodaeth ymarferol a gwybodaeth yn seiliedig ar ddamcaniaeth.

Nid oes gofynion o ran mynediad i’r cymhwyster cyhyd â’ch bod dros 16 blwydd oed.

Y Dyfarniad hwn yw’r cymhwyster ar lefel mynediad er mwyn symud ymlaen at Dystysgrif Lefel 2 Agored Cymru mewn Gwaith Chwarae: O Egwyddorion i Arferion

Mae’r cwrs hwn ar gael i unrhyw un sy’n gweithio ym maes gofal plant ym Mro Morgannwg, Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy.

I bwrpasau ariannu bydd angen i chi roi’r mathau canlynol o fodd adnabod.

Prawf o’ch hawl i fyw a gweithio yn y DU

Prawf o’ch Cyfeiriad

Prawf o’ch Oed

Prawf o’ch Cyflogaeth

17 Mehefin & 22 Gorffennaf. 1000-1600. Mynwy.
Ar-lein- 22 Mehefin, 29 Mehefin, 6 Gorffennaf & 13 Gorffennaf -1830-1930