L2App Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae – 30ain Mai

£0.00

Mae’r cwrs hwn ar gael i unrhyw un sy’n gweithio ym maes gofal plant ym Mro Morgannwg, Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy.

30ain Mai – 28 Mehefin.

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs cyflwyno ardderchog i Waith Chwarae, yn cynnwys cymysgedd da o wybodaeth ymarferol a gwybodaeth yn seiliedig ar ddamcaniaeth.

Nid oes gofynion o ran mynediad i’r cymhwyster cyhyd â’ch bod dros 16 blwydd oed.

Y Dyfarniad hwn yw’r cymhwyster ar lefel mynediad er mwyn symud ymlaen at Dystysgrif Lefel 2 Agored Cymru mewn Gwaith Chwarae: O Egwyddorion i Arferion

Mae’r cwrs hwn ar gael i unrhyw un sy’n gweithio ym maes gofal plant ym Mro Morgannwg, Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy.

I bwrpasau ariannu bydd angen i chi roi’r mathau canlynol o fodd adnabod.

Prawf o’ch hawl i fyw a gweithio yn y DU

Prawf o’ch Cyfeiriad

Prawf o’ch Oed

Prawf o’ch Cyflogaeth

30ain Mai & 31ain Mai. 1000-1600. Casnewydd.
Ar-lein- 7 Mehefin, 14 Mehefin, 21 Mehefin & 28 Mehefin 1830-1930