Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae- 1/08-15/08 Neath Port Talbot (20941)

£0.00

10am-4pm Neath Port Talbot
01/08, 08/08, 15/08

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs arweiniol da iawn i Waith Chwarae, â’i gymysgedd o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol.

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau parthed cymhwyso cyhyd â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

01/08, 08/08, 15/08 10am-4pm Neath Port Talbot.

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae neu wirfoddoli.

Dros 16 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru