Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae- 11/06-09/07 Wrexham (20832)

£0.00

09:30-14:30 Wrexham
11/06-09/07

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs arweiniol da iawn i Waith Chwarae, â’i gymysgedd o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol.

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau parthed cymhwyso cyhyd â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

11/06, 18/06, 25/06, 02/07, 09/07- 09:30-14:30 Wrexham

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae neu wirfoddoli.

Dros 16 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru