Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae-Colwyn Bay- 22/07-24/07 (21012)

£0.00

22/07, 23/07, 24/07 9.30am-4.30pm Colwyn Bay.

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs arweiniol da iawn i Waith Chwarae, â’i gymysgedd o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol.

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau parthed cymhwyso cyhyd â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

22/07, 23/07, 24/07 9.30am-4.30pm. Colwyn Bay.

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae neu wirfoddoli.

Dros 16 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru