Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae- (Welsh Medium) -Cardiff- 23/07-25/07 (20945)

£0.00

23/07, 24/07, 25/07
9.30am-3.30pm

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs arweiniol da iawn i Waith Chwarae, â’i gymysgedd o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol.

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau parthed cymhwyso cyhyd â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

23/07, 24/07, 25/07 9.30am-3.30pm Cardiff