Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae- 05/09-07/11 (21029)

£0.00

05/09-07/11 6.30pm-8.30pm Ar-lein

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs ardderchog i unrhyw un sydd â Lefel 3 mewn gofal plant, Gwaith Ieuenctid, Ysgol y Goedwig neu Gefnogi Dysgu.

Y mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol ac yn eich helpu i ddeall egwyddorion, damcaniaethau a dulliau gwaith chwarae. Bydd y cwrs yma’n eich cymhwyso ar gyfer Gwaith Chwarae Lefel 3 mewn unrhyw leoliad.

05/09, 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 07/11 Ar-lein 18:30-20:30

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae

Dros 18 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru

Yn hoffi’r rhain?