Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae-28/08-06/11 (20952)

£0.00

28/08-06/11 10am-12pm. Ar-lein

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs ardderchog i unrhyw un sydd â Lefel 3 mewn gofal plant, Gwaith Ieuenctid, Ysgol y Goedwig neu Gefnogi Dysgu.

Y mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol ac yn eich helpu i ddeall egwyddorion, damcaniaethau a dulliau gwaith chwarae. Bydd y cwrs yma’n eich cymhwyso ar gyfer Gwaith Chwarae Lefel 3 mewn unrhyw leoliad.

28/08, 04/09, 11/09, 18/09, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10, 06/11
10am-12pm Ar-Lein

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae

Dros 18 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru

Yn hoffi’r rhain?e