Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae- 30/09-25/11 (21033)

£0.00

30/09-25/11 6.30pm-8.30pm Ar-lein

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs ardderchog i unrhyw un sydd â Lefel 3 mewn gofal plant, Gwaith Ieuenctid, Ysgol y Goedwig neu Gefnogi Dysgu.

Y mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol ac yn eich helpu i ddeall egwyddorion, damcaniaethau a dulliau gwaith chwarae. Bydd y cwrs yma’n eich cymhwyso ar gyfer Gwaith Chwarae Lefel 3 mewn unrhyw leoliad.

30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11 18:30-20:30 Ar-lein

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae

Dros 18 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru

Yn hoffi’r rhain?