Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae trwy gyfrwng y Gymraeg. 11eg Hydref-13eg Rhagfyr

£0.00

Ar-lein trwy gyfrwng y Gymraeg.

Hydref 11eg – Rhagfyr 13eg

Nifer:

Disgrifiad

Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae hwn yn gwrs ardderchog i unrhyw un sydd â Lefel 3 mewn gofal plant, gwaith ieuenctid, ysgol y goedig neu gefnogi dysgu.

Y mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol ac yn eich helpu i ddeall egwyddorion, damcaniaethau a dulliau gwaith chwarae.

Ar-lein – 9 sesiwn – Nosweithiau Mercher 1830-2030 gan ddechrau ar Hydref 11eg.

Meini Prawf Cymhwysedd – Rhaid bod â thystiolaeth o ardystiad Lefel 3 mewn Gofal Plant.

Ar-lein trwy gyfrwng y Gymraeg. Hydref 11eg – Rhagfyr 13eg