Gweminar Rhwydwaith: Ansawdd Gofal

£0.00

16th tachwedd 2022

1830-1930

Ar-lein trwy Zoom

Nifer:

Disgrifiad

16th tachwedd 2022

1830-1930

Ar-lein trwy Zoom

Yn y weminar hon bydd y Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant yn eich cefnogi trwy’r ffyrdd y gellwch adolygu’ch gwasanaeth, gan sicrhau eich bod yn cwblhau eich Ansawdd Gofal gan ystyried y 4 maes allweddol i Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant (SGC).