Chwilair Nôl i’r Ysgol

I gydfynd â’r poster Nôl i’r Ysgol dyma chwilair Cymraeg i’r plant wrth iddyn nhw ddychwelyd i’r ysgol ac i’ch lleoliad chi wedi’r toriad dros yr haf.

A all y plant ddod o hyd i bob un o’r 10 gair/ymadrodd? Rhowch gynnig arni.

NEW-Wordsearch-_Nol-i_r-Ysgol_-Awst.August-2021.pdf

Download