Cwmniau Cyfyngedig

Pan fyddwch yn sefydlu ac yn rhedeg Clwb Allysgol mae’n hollbwysig bod gennych strwythur cyfreithiol priodol. Un o’r rhesymau pwysicaf dros hyn yw er mwyn diogelu’ch atebolrwydd personol. Os dewiswch Gwmni Cyfyngedig yn statws cyfreithiol mae gennym ddau adnodd newydd ar eich cyfer: “Dod yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant” a “Dod yn Gwmni Cyfyngedig trwy Gyfranddaliadau”. Mae’r adnoddau hyn yn rhoi arweiniad ar sefydlu eich cwmni cyfyngedig.