Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol ERTHYGL 24

Mae gan bob plentyn hawliau sydd wedi eu diogelu yn gyfreithiol. Yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs byddwn yn rhannu dulliau ac adnoddau i helpu’ch lleoliad i hyrwyddo Hawliau Plant a’u rôl yn llywodraethiad clybiau, drwy ddefnyddio dull ‘hawl y mis’ Comisiynydd Plant Cymru.

Mae Erthygl 24 yn gysylltiedig â hawl plentyn i fwyd da, dwr glân a’r iechyd a’r gofal iechyd gorau posibl.  Ar y cyd â’r plant, defnyddiwch ein dulliau a’n hadnoddau newydd i drafod yr hawl hon a sut y gellir ei chefnogi yn eich clwb.

My-Rights-in-my-Out-of-School-Club-ARTICLE-24-Fy-Hawliau-I-yn-fy-Nghlwb-Allysgol-I-ERTHYGL-24.pdf

Download