Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i ERTHYGL 27

Mae gan bob plentyn  hawliau sydd wedi eu gwarchod gan y gyfraith. Yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs byddwn yn rhannu offer ac adnoddau i helpu’ch lleoliad hyrwyddo Hawliau Plant a’u rôl yn llywodraethiad eich lleoliad, gan ddefnyddio dull ‘hawl y mis’ Comisiynydd Plant Cymru.

Defnyddiwch ein hoffer ac adnoddau newydd i drafod yr hawl hon gyda’r plant, a sut y gellir ei chefnogi yng nghyd-destun eich clwb.

Mae Erthygl 27 yn gysylltiedig â hawl i dŷ, bwyd a dillad priodol priodol.

My-Rights-in-my-Out-of-School-Club-ARTICLE-27-Fy-Hawliau-I-yn-fy-Nghlwb-Allysgol-I-ERTHYGL-27.pdf

Download