Cynghorion Campus ar Gwblhau eich adroddiad Ansawdd Gofal

I gefnogi lleoliadau gyda’u Hansawdd Gofal rydym wedi llunio cynghorion campus ar lunio’ch Adroddiad Ansawdd Gofal. Gall ysgrifennu eich adroddiad ansawdd gofal beri tipyn o ddychryn, ac mae ei ddechrau bob tro’n gam anodd. Bydd yr arweiniad yma’n eich cefnogi a’ch helpu i wybod ym mhle i ddechrau, beth i’w gynnwys a syniadau ar gasglu adborth. Rydym hefyd wedi llunio templed o gynllun gweithredu y gallwch ei ddefnyddio unwaith y byddwch wedi cwblhau eich adroddiad Ansawdd Gofal.

QOC-Template-Action-Plan-Templed-Cynllun-Gweithredu.docx

Download

Top-Tips-Cynghorion-Campus.pdf

Download