Posteri Welsh Now in a Minute

Welsh Now in a Minute yw enw ein prosiect a fydd, gobeithio, yn help i annog mwy o Gymraeg yn cael ei siarad – gan bawb – mewn Clybiau Allysgol. Byddwn yn cynhyrchu fideos byr a phosteri hwylus yn fisol i helpu pobl a Gweithwyr Chwarae i ddefnyddio geiriau ac ymadroddion Cymraeg syml wrth Chwarae.

Gallwch weld yr holl fideos ar ein Sianel YouTube – cliciwch yma os gwelwch yn dda. Mae poster i gyd-fynd â phob fideo unigol – cliciwch yma i’w lawrlwytho.