Cynorthwywyr Meithrinfa (pob lefel) – Plantos Nursery, Caerdydd

Dyddiad cau: 30/06/2023

Oriau wythnosol dan gontract: 25-40 awr yr wythnos

Dyddiau gwaith: Dydd Llun-Dydd Gwener

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau ysgol

Oriau gwaith: Cyn ysgol, ar ôl ysgol, ac yn ystod y dydd ysgol

Cyflog: NMW+

Cymwysterau/profiad sydd eu hangen: Rydym yn chwilio am nifer o ymgeiswyr i ymuno wrth i’r tîm ehangu. Byddwn yn ystyried prentisiaid / lefel 2 / lefel 3 a’r rhai sy’n ceisio am oriau rhan-amser neu oriau llawn-amser.

Disgrifiad o ddyletswyddau: Gofalu a meithrin plant ifanc 0-4 oed, bwydo / gofal agos atoch /gweithgareddau/ datblygu /  chwarae/ rhyngweithio

Lleoliad swydd: Caerdydd, CF3 5XA

Sut mae gwneud cais: E-bostiwch CV i info@plantos.co.uk

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran Aelodau. Dylai ymgeiswyr posibl defnyddio’r manylion cyswllt a restrir yn yr hysbyseb am wybodaeth ychwanegol, a dylent ddelio’n uniongyrchol â’r person sy’n rhoi’r hysbyseb, ac nid gyda Chlybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am safon na chynnwys yr hysbyseb, nac arferion cyflogaeth yr Aelod yn rhoi’r hysbyseb. Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cyflogi staff ar ran unrhyw sefydliad arall.

Back to Job Board