Rheolwr Gwaith Chwarae – Stepping Stones 4 Schools LL.P. Caerdydd

Dyddiad cau: 31/07/2023

Oriau  wythnosol a gontractir: 26.5 awr yr  wythnos  

Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener  

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor  

Oriau gwaith:  

Boreau: 7:30 yb hyd at 9:15 yb 

Prynhawniau: 2:45 yh hyd at 6:15 yh  

Cyflog: £13,876.00 y flwyddyn  

Cymwysterau/profiad gofynnol: Bydd angen  i chi fod â Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae neu Gofal Dysg a Datblygiad Plant Lefel 3, a’r parodrwydd i gwblhau cwrs Pontio i Waith Chwarae byr. Oriau adeg tyor o leiaf, a chyfle am oriau goramser neu oriau parhaol ychwanegol yn ein clwb gwyliau.  

Disgrifiad o’r dyletswyddau: Mae hwn yn gyfle i redeg eich clwb cyn ac ôl-ysgol eich yn yn Llanisien, Gogledd Caerddydd a bod yn rhan o dîm rheoli mwy a fyddai’n eich cefnogi.. 

Lleoliad  y swydd: Caerdydd CF14 5AS  

Sut i ymgeisio:  Gofynnir i chi wneud cais drwy yrru ebost i: admin@steppingstoneschildcare.rocks  

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

  

Back to Job Board