Gweithiwr Chwarae – Clwb ar ôl Ysgol Sbort

Dyddiad cau: 30/11/2022

Oriau wythnosol dan gytundeb: 12

Dyddiau gwaith: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener

Oriau i’w gweithio: Ar ôl ysgol yn ystod y tymor

Cyflog: £6.00 – £10.00 yr awr

Cymwysterau / profiad angenrheidiol: Lefel 3 mewn gofal plant a gwiriad DBS (gallwn gynnig hyfforddiant arall)

Disgrifiad o ddyletswyddau: Rôl gweithwyr chwarae yw hebrwng plant o 2 ysgol wahanol yn yr ardal leol, trefnu gweithgareddau gyda’r uwch weithiwr chwarae, a dosbarthu bwyd ar gyfer byrbryd iach

Lleoliad Swydd: Clwb Rygbi Treganna, Caerdydd CF11 8BR

Sut i ymgeisio: Sian Morgan siansbort@hotmail.co.uk

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran Aelodau. Dylai ymgeiswyr posibl defnyddio’r manylion cyswllt a restrir yn yr hysbyseb am wybodaeth ychwanegol, a dylent ddelio’n uniongyrchol â’r person sy’n rhoi’r hysbyseb, ac nid gyda Chlybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am safon na chynnwys yr hysbyseb, nac arferion cyflogaeth yr Aelod yn rhoi’r hysbyseb. Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cyflogi staff ar ran unrhyw sefydliad arall.

Back to Job Board