Gweithiwr Chwarae – Clwb Allysgol Sonic, Torfaen

Dyddiad cau: 07/04/2023

Oriau wythnosol a gontractir: 21.25 awr yr wythnos.  

Dyddiau gwaith: Dydd Llun -Dydd Gwener.  

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor (cyn ac ar ôl oriau’r ysgol).  

Cyflog: £10.40 yr awr.  

Cymwysterau/profiad gofynnol:  

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a gofalgar sydd, yn ddelfrydol, â chymhwyster Lefel 2 neu 3 mewn Gwaith chwarae, gwiriad manylach y GDG a thystysgrifau mewn Cymorth Cyntaf, Diogelu a Hylendid Bwyd; ond gellir ennill y rhain wedi dechrau gweithio. 

Byddai profiad blaenorol yn fantais ond nid yn hanfodol. 

 

Disgrifiad o’r dyletswyddau: Mae Clwb Allysgol Sonic yn awyddus i benodi gweithiwr chwarae i weithio gyda phlant 3 i 11 blwydd oed, o Ebrill 2023. 

Sut i ymgeisio: Cysylltwch â John Turner i gael ffurflen gais neu fanylion pellach. Ebost: john131turner@btinternet.co 

Ffôn: 07729224103 neu 01454238322  

Dyddiad Cau: 07/04/2023 

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.  

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall.  

Back to Job Board