Uwch Weithiwr Chwarae – TEMPS, Wrecsam

Dyddiad cau: 05/11/2022

Oriau wythnosol dan gytundeb: 20 yr wythnos

Dyddiau gwaith: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor ac yn ystod gwyliau ysgol

Oriau o waith: Cyn ysgol ac ar ôl ysgol

Cyflog: £9.50 – £11.00 yr awr

Cymwysterau/profiad sydd eu hangen: Gweithiwr Chwarae Lefel 2 neu 3 gyda phrofiad o Waith Chwarae mae hwn yn glwb prysur iawn ar agor boreau ac ar ôl ysgol.

Disgrifiad o ddyletswyddau:

  • Helpu i gynnig amgylchedd diogel i blant fwynhau gweithgareddau yn yr awyr agored a dan do
  • Cefnogi’r tîm wrth wneud penderfyniadau dyddiol
  • Cynnal dyletswyddau fel yr amlinellir mewn disgrifiad swydd Gweithiwr Chwarae

Lleoliad swydd: Marffordd, Wrecsam LL12 8NZ

Sut i wneud cais: Trwy e-bost gwe TEMPS tempsroff@gmail.com neu am sgwrs Beryl Blackmore ar 07933201731

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran Aelodau. Dylai ymgeiswyr posibl defnyddio’r manylion cyswllt a restrir yn yr hysbyseb am wybodaeth ychwanegol, a dylent ddelio’n uniongyrchol â’r person sy’n rhoi’r hysbyseb, ac nid gyda Chlybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am safon na chynnwys yr hysbyseb, nac arferion cyflogaeth yr Aelod yn rhoi’r hysbyseb. Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cyflogi staff ar ran unrhyw sefydliad arall.

Back to Job Board