Croeso
Ry’n ni wedi ailfrandio!

Mae gennym bethau
cyffrous i ddod.

Pwy ydym ni

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ydym ni, a ni sy’n darparu ar gyfer Gofal Plant Allysgol yng Nghymru.

Mae ein gweledigaeth yn gryf, yn gadarn ac yn ddiamheuol. ‘Cymru lle mae plant yn chwarae a chymunedau’n ffynnu.’

Trwy ein profiad diysgog a’n gwybodaeth o’r sector Gofal Plant Allysgol, rhoddwn i Weithwyr Chwarae y modd i godi safonau Gofal Plant Allysgol.