Existing Members Find a club Setup a club

Cysylltwch â Ni

Ein Swyddfa

Swyddfa Genedlaethol a De Ddwyrain Cymru


Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Tŷ’r Bont
Ffordd yr Orsaf
Llanisien
Caerdydd
CF14 5UW

Ffôn: 029 2074 1000
Ffacs: 029 2074 1047
E-Bost: info@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Gogledd Cymru


Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
19 Princes Drive
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8HT

Ffôn: 01492 536318
Ffacs: 029 2074 1047
E-Bost: info-nw@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Gorllewin Cymru


Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Uned 2, Clos Gelliwerdd
Parc Busnes Cross Hands
Cross Hands
Sir Gaerfyrddin
SA14 6RX

Ffôn: 01269 831010
Ffacs: 029 2074 1047
E-Bost: info-ww@clybiauplantcymru.org
Ein Newyddlen

Cytunwch yma i dderbyn ein newyddlen chwarterol

Cofrestru ar gyfer Y Bont!
Ein Pobl

Cofiwch nad yw pob un o’n staff yn llawn amser, ac felly, os hoffech ateb i gwestiwn yn gyflym cysylltwch â’ch swyddfa leol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Ymddiriedolwr i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, ewch i ardal 'Ymunwch â NI' ar y wefan. 

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Yn cynrychioli De Ddwyrain Cymru:

1.Amy Baugh

2. Brigid Lee

4. Jason Roberts-Jones

5. Louise Touhig

6. Michael Flynn


Yn Cynrychioli Gogledd Cymru:
1. Delyth Jones 
2. Lle gwag
3. Lle gwag
4. Lle gwag

Yn Cynrychioli Gorllewin Cymru:
1. Elizabeth Davies
2. Lle gwag
3. Lle gwag

Ymddiriedolwyr a gyfetholwyd:

1. Chris Hiddins
2. Rachel Morath
3. Clare MacOmish

Prif Swyddog Gweithredol

Jane O’Toole
029 2074 1000
janeo@clybiauplantcymru.org

Gweinyddiaeth

Shelley Jenkins
Rheolwr Gweinyddiaeth
029 2074 1000
shelleyj@clybiauplantcymru.org

Helen Williams
Cyfieithydd
029 2074 1000
helenw@clybiauplantcymru.org

De Ddwyrain Cymru
Ailsa Blackmore
Gweinyddydd, De Ddwyrain Cymru
029 2074 1000
ailsab@clybiauplantcymru.org

Jane Waters
Gweinyddydd, De Ddwyrain Cymru
029 2074 1000
janew@clybiauplantcymru.org

Becci Jones
Prentis o Weinyddydd De Ddwyrain Cymru
029 2074 1000
beccij@clybiauplantcymru.org

 


Gorllewin Cymru
Kim Wilson
Gweinyddydd Gorllewin Cymru
01269 831010
kimw@clybiauplantcymru.org

Adran Ariannol

Lauren Taylor(ar absenoldeb mamolaeth hyd at Hydref 2019)   
Rheolwr Ariannol
029 2074 1000
laurent@clybiauplantcymru.org

Rabia Khan
Rheolwr Ariannol
029 2074 1000
rabiak@clybiauplantcymru.org

Pawel Grzyb
Prentis Ariannol
029 2074 1000
pawelg@clybiauplantcymru.org

Charlotte Mincher
Prentis Ariannol
029 2074 1000
charlottem@clybiauplantcymru.org
 

Hyfforddiant

De Ddwyrain Cymru
Dawn Bunn
Rheolwr Hyforddiant Cenedlaethol
07970891522
dawnb@clybiauplantcymru.org

Sarah Turton
Swyddg Hyfforddi, De Ddwyrain Cymru
07971261148
saraht@clybiauplantcymru.org

Bev Williams
Swyddog Hyfforddi, De Ddwyrain Cymru
07811459926
bevw@clybiauplantcymru.org

Craig Thomas
Swyddog Hyfforddi, De Ddwyrain Cymru
07971261138
craigt@clybiauplantcymru.org

 

Gogledd Cymru
Tracey Bargh
SwyddgHyfforddi, Gogledd Cymru
07896416969
traceyb@clybiauplantcymru.org

Hayley Timms
SwyddgHyfforddi, Gogledd Cymru
07376365006
hayleyt@clybiauplantcymru.org

 

Gorllewin Cymru
Catrin Goodwin
Swyddog Hyfforddi, Gollewin Cymru
07971669394
catring@clybiauplantsymru.org
 


 

 

 

Rheolwyr Rhanbarthol

De Ddwyrain Cymru
Naomi Evans
Rheolwr Rhanbarthol, De Ddwyrain Cymru
07973426881
 naomie@clybiauplantcymru.org

Gogledd Cymru
Nicole Lovatt
Rheolwr Rhanbarthol, Gogledd Cymru 
07879411068
nicolel@clybiauplantcymru.org

Gorllewin Cymru
Alex Fudge
Rheolwr Rhanbarthol, Gorllewin Cymru
07974080780
alexf@clybiauplantcymru.org

Datblygu a Chefnogi

De Ddwyrain Cymru

Heidi mehta
Gweithwyr Cefnogi
07970728610
heidim@clybiauplantcymru.org

Lois Tilling
Swyddog Datbygu Busnesau Gofal Plant Rhondda Cynon Taf
07977200327
loist@clybiauplantcymru.org

Ffion Haf Wilkes
Swyddog Datbygu Busnesau Gofa Plant, Merthyr Tudful
07977548383
ffionh@clybiauplantcymru.org

Jane Weale
Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant Peripatetig
07398719735
janeaw@clybiauplantcymru.org

Georgina Larkins
Swyddg Datblygu Busnesau Gofal Plant Peripatetig
07376365008
georginal@clybiauplantcymru.org
 

Gogledd Cymru
Cath Smith
Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, Gwynedd ac Ynys Mon
07964951959
caths@clybiauplantcymru.org

Rachel Tustin
Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, Conwy
077107206830
rachelt@clybiauplantcymru.org


Gorllewin Cymru

Sian Jewell
Swyddog Datbygu Busnesau Gofal Plant, Abertawe
07966792416
sianj@clybiauplantcymru.org

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)