Existing Members Find a club Setup a club

Cwcis

Y Wefan

Mae’r wefan hon a’i pherchnogion yn ymagweddu’n gadarnhaol tuag at breifatrwydd defnyddwyr ac yn sicrhau bod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd i amddiffyn preifatrwydd ei defnyddwyr drwy gydol eu profiad o ymweld.  Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â phob cyfraith genedlaethol y DU a’r gofynion parthed preifatrwydd defnyddwyr.

 

Y Defnydd o Gwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella profiad y defnyddiwr wrth ymweld â’r wefan.  Lle bo’n gymwys, mae’r wefan hon yn defnyddio system reoli cwcis sy’n rhoi cyfle i’r defnyddiwr ar ei ymweliad cyntaf i ganiatáu neu beidio â chaniatáu’r defnydd o gwcis ar eu cyfrifiadur / dyfais. Mae hyn yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol diweddar i wefannau gael caniatâd clir gan ddefnyddwyr cyn gadael ar ôl, neu ddarllen, ffeiliau megis cwcis ar gyfrifiadur / dyfais defnyddiwr.

 

Ffeiliau bychain wedi eu cad war yriant caled cyfrifiadur y defnyddiwr yw cwcis. Maent yn llwybro, y n cadw ac yn storio gwybodaeth am ryngweithio’r defnyddiwr a’i ddefnydd o'r wefan.  Mae hyn yn galluogi’r wefan, drwy ei weinydd, i roi profiad i’r defnyddiwr ar y wefan hon, a fydd wedi ei deilwrio.

Cynghorir defnyddwyr, os ydynt yn dymuno nacáu’r defnydd o gwcis, a’u cadw, o'r wefan hon i’w cyfrifiaduron, y dylid cymryd y camau angenrheidiol, oddi fewn i osodiadau diogeled eu porwyr gwe, wahardd pob cwci o'r wefan hon a’i werthwyr gwasanaethol allanol.

 

Mae’r wefan hon yn defnyddio meddalwedd llwybro i fonitro ei ymwelwyr i ddeall yn well sut y maent yn ei ddefnyddio.  Caiff y feddalwedd hon ei darparu gan Google Analytics, sy’n defnyddio cwcis i lwybro'r defnydd a wneir gan ymwelwyr. Bydd y feddalwedd yn cadw cwci ar yriant caled eich cyfrifiadur er mwyn llwybro’ch ymgysylltiad a’ch defnydd o'r wefan, ond ni fydd yn storio, yn cadw nac yn casglu gwybodaeth bersonol.  Gallwch ddarllen bolisi preifatrwydd Google yma i gael rhagor o wybodaeth. [<http://www.google.com/privacy.html>].

 

Mae’n bosibl i gwcis eraill gael eu cadw ar yriant caled eich cyfrifiadur gan werthwyr allanol pan fydd y wefan hon yn defnyddio rhaglenni cyfeirio, dolenni neu hysbysebion noddedig. Defnyddir cwcis o’r fath i bwrpasau trosi a llwybro’r cyfeirio, ac maent yn dod i ben fel arfer wedi 30 diwrnod, er y gall rhai gymryd mwy o amser.  Ni storir, ni chedwir ac ni chesglir ychwaith wybodaeth bersonol.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)