Existing Members Find a club Setup a club

Ariannu/Rhoddion

Cawn ein hariannu o ffynonellau eang, amrywiol,  yn cynnwys Llywodraeth Cymru (drwy’r Grant Cyflenwi Plant a Theuluoedd) a’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.  Rydym hefyd yn cael ein hariannu o ffynonellau amrywiol i gyflenwi prosiectau a hyfforddiant.

Hoffem ddiolch i’n holl arianwyr sy’n cyfrannu at Ofal Plant All-Ysgol yng Nghymru, gan roi i rieni/gofalwyr y cyfle i barhau i weithio / dychwelyd i fyd gwaith a/neu hyfforddiant, gan yn dawel eu meddwl fod eu plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd diogel ac ysgogol, gan staff cymwysedig.

Os hoffech roi rhodd, ewch i’r ardal Ymwneudar y wefan i gael mwy o fanylion.

 

 

Adroddiad effaith / Datganiadau

Adroddiad Effaith 2016-17

Adroddiad Effaith Ffrindiau lach 2017

Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon

Adroddiad Blynyddol 2004-05

 

Ariannu i Glybiau Gofal Plant Allysgol

Rydym yn gwneud ceisiadau am arian i helpu Clybiau Gofal Plant Allysgol, yn aml gan ddatblygu gweithdai ac adnoddau yn rhad ac am ddim.  I weld y datblygiadau diweddar, gweler Prosiectau a chofiwch eich bod yn cysylltu â nios oes gennych unrhyw syniadau a allent fod o fudd i glybiau.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs hefyd yn cynhyrchu bwletin ariannu misol, ‘E-Newyddion’, a e-bostir i aelodau, sydd â gwybodaeth berthnasol ac amserol ar ariannu; anfonir hefyd ddiweddariadau rheolaidd ar e-bost.  I’w gweld mewn mewngofnodwch i’r ardal aelodau. Gall aelodau hefyd gysylltu â thîm ariannu a chefnogaeth i’w helpu gyda cheisiadau am grantiau a syniadau am godi arian.

Byddai’n dda iawn gennym  glywed gennych os cawsoch unrhyw lwyddiant o ran ariannu, neu os oes angen help arnoch gyda cheisiadau am ariannu.

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)