Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewnNorth Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
Clouds
Clouds
Family
Clouds

Yn awr gallwch ymaelodi a Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs am 2016-17 Gwelwch fanylion Aelodaeth ar waelod y ddalen.

Family
Clouds
Clouds
Family

Find us of facebookFollow us on twitter

 


 

 

 

MAE PROSIECT CHWARAE DYSGU A THYFU’N IACH YN DOD I ARDAL GYFAGOS!!!

 

 

 

 

Yn dilyn cais llwyddiannus i Gynllun Grantiau Sector Gwirfoddol Her Iechyd Cymru yn 2013 mae’n dda gennym allu adrodd y cychwynnir rhoi’r prosiect ar waith ym mis Mawrth 2014.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.


Llonyfarchiadau mawr i Barnaby’s Childcare yng Nghasnewydd, sydd wedi eu dewis ar hap i ennill I-pad Apple am ailymaelodi â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs cyn 31.03.2013.

 

 

 

 

 

*Yr I-Pad yn rhodd hael gan Digital Systems UK.  Ewch i https://www.digitalsystemsuk.co.uk/ i weld manylion eu gwasanaethau.


 

 

 

Mae aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cael gostyngiad o 10% pan fyddan nhw’n archebu ar-lein ar  https://www.steppingstonesonline.co.uk/  Yn aelodau, fe gewch fanylion ar sut i hawlio’ch gostyngiad, ynghyd â’ch tystysgrif aelodaeth.

Mae’n bleser gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs fod yn gweithio gyda Morton Michel, arbenigwyr mewn yswiriant gofal plant, i gynnig hyd at 10% oddi ar yswiriant eich Clwb All-Ysgol.  Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, am fwy o fanylion.

Yn recriwtio staff?  Gall ein haelodau hysbysu eu swyddi gwag am ddim.  Rhowch wybod inni beth yw’ch gofynion.

 


 
Byddem yn dra diolchgar am eich cefnogaeth. Gwerthfawrogir rhoddion o unrhyw swm, a rhown gymorth i ddatblygu clwb all-ysgol ym mhob cymuned sy’n awyddus i’w cael. I gyfrannu, cliciwch ar y botwm isod. 

Hoffem ni yma yn Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs glywed gennych.  Mae croeso i chi gynnig unrhyw adborth drwy roi clic ar y ddolen, ‘Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau’ isod.

 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau