Existing Members Find a club Setup a club

Aelodau

Gall aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs’ gyrchu adnoddau yn DDI-DÂL, yn cynnwys cannoedd o syniadau am weithgareddau chwarae ac arweiniad i Glybiau Gofal Plant All-Ysgol.  Ewch i’r ‘llyfrgell adnoddau’ i weld sampl o’r adnoddau.

Hefyd, gall aelodau gyrchu ‘E-Newyddion’, bwletin ariannu misol yn cynnwys gwybodaeth berthnasol ac amserol ar ariannu, a gallant hefyd hysbysebu eu lleoliad ac unrhyw swyddi gwag ar y wefan hon.

Am restr lawn o fanteision aelodaeth, lawrlwythwch ffurflen gais isod

Aelodau presennol, mewngofnodwch yma

Cael Cyfrinair

Yn arbennig ar gyfer 2021/22 – Yn rhad ac am ddim (Cwblhewch eich cais erbyn 31.03.2021) Clybiau Gofal Plant All-Ysgol, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth. Lawrlwytho Ffurflen Gais |  Gwneud Cais Ar-lein

Yn arbennig ar gyfer 2021/22 – Yn rhad ac am ddim (Cwblhewch eich cais erbyn 31.03.2021) Aml-ddarparwyr sy’n rhedeg hyd at 5 Clwb Gofal Plant All-Ysgol mewn sir, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth.
Lawrlwytho Ffurflen Gais |  Gwneud Cais Ar-lein

Yn arbennig ar gyfer 2021/22 – Yn rhad ac am ddim (Cwblhewch eich cais erbyn 31.03.2021) Aml-ddarparwyr mawr sy’n rhedeg hyd at 20 Clwb Gofal Plant All-Ysgol Lawrlwytho Ffurflen Gais 

£80.00 Aelodaeth Gysylltiol - Categori 1: i rai sy’n darparu gwasanaethau’n uniongyrchol i blant, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth. Lawrlwytho Ffurflen Gais

£350.00Aelodaeth Gysylltiol – Categori 2: i sefydliadau ac unigolion sy’n dymuno cefnogi Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs a Gofal Plant All-Ysgol yng Nghymru, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth. Lawrlwytho Ffurflen Gais

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)