Existing Members Find a club Setup a club

Aelodau

Pam dod yn aelod?

Bydd eich aelodaeth ddi-dâl hyd at 31.03.2023 yn arbed y canlynol i chi:.

 • £20.00 am bob person unigol sy’n bwcio’u lle ar gwrs Hyfforddi (mae ffi o £20.00 y person yn achos rhai nad ydynt yn aelodau
 • £50.00 os ydych yn prynu gweithdy clwb
 • Gostyngiad o hyd at 5% ar Wiriadau’r GDG (DBS) gydag uCheck
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan Stepping Stones
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan EYP Direct

CEWCH hefyd fynediad at:

 • Hysbysebu i’ch clwb yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org – fel y gall rhieni/gofalwyr ddod o hyd i’ch lleoliad
 • Hysbysebion recriwtio yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org a’r cyfryngau cymdeithasol
 • E-Newyddion Ariannu misol yn ddi-dâl
 • Newyddlen chwarterol yn cynnwys syniadau ar weithgareddau a chodi arian, yn ddi-dâl 
 • Cyhoeddiadau yn ddi-dâl, yn cynnwys Camu Allan (sy’n llawn o bolisïau enghreifftiol a gweithdrefnau i’ch helpu i fodloni’r Safonau Cenedlaethol Sylfaenol) a ddiweddarwyd yn 2020 i gynnwys templedi a pholisïau penodol i Covid-19.
 • Arweiniad arbenigol ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru, sicrwydd ansawdd a phob agwedd arall ar ddarpariaethau Clybiau Gofal Plant All- ysgol yn ddi-dâl gan dîm o Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant.
 • Cymorth ac arweiniad ar faterion gofal plant a busnes gan eich swyddfa ranbarthol.
 • Cyfle i fod yn rhan o’n Bwrdd Ymddiriedolwyr a llunio dyfodol Gofal Plant All-ysgol yng Nghymru

Gall aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs’ gyrchu adnoddau yn DDI-DÂL, yn cynnwys cannoedd o syniadau am weithgareddau chwarae ac arweiniad i Glybiau Gofal Plant All-Ysgol.  Ewch i’r ‘llyfrgell adnoddau’ i weld sampl o’r adnoddau.

Hefyd, gall aelodau gyrchu ‘E-Newyddion’, bwletin ariannu misol yn cynnwys gwybodaeth berthnasol ac amserol ar ariannu, a gallant hefyd hysbysebu eu lleoliad ac unrhyw swyddi gwag ar y wefan hon.

Am restr lawn o fanteision aelodaeth, lawrlwythwch ffurflen gais isod

Aelodau presennol, mewngofnodwch yma

Cael Cyfrinair

Session expired! Please, login again!

Yn arbennig ar gyfer 2022/23 – Yn rhad ac am ddim (Cwblhewch eich cais erbyn... 31.03.2022) Clybiau Gofal Plant All-Ysgol, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth. Lawrlwytho Ffurflen Gais |  Gwneud Cais Ar-lein

Yn arbennig ar gyfer 2022/23 – Yn rhad ac am ddim (Cwblhewch eich cais erbyn 31.03.2022) Aml-ddarparwyr sy’n rhedeg hyd at 5 Clwb Gofal Plant All-Ysgol mewn sir, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth.
Lawrlwytho Ffurflen Gais |  Gwneud Cais Ar-lein

Yn arbennig ar gyfer 2022/23 – Yn rhad ac am ddim (Cwblhewch eich cais erbyn 31.03.2022) Aml-ddarparwyr mawr sy’n rhedeg hyd at 20 Clwb Gofal Plant All-Ysgol Lawrlwytho Ffurflen Gais 

£85.00 Aelodaeth Gysylltiol - Categori 1: i rai sy’n darparu gwasanaethau’n uniongyrchol i blant, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth. Lawrlwytho Ffurflen Gais

£350.00Aelodaeth Gysylltiol – Categori 2: i sefydliadau ac unigolion sy’n dymuno cefnogi Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs a Gofal Plant All-Ysgol yng Nghymru, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth. Lawrlwytho Ffurflen Gais

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)